شائومی و عرضه Mi Note2 با صفحه نمایش Edge

کمپانی شائومی به تازگی قصد کرده تا محصولات خود را به سرعت با تکنولوژی های روز هماهنگ کند.

شائومی و عرضه Mi Note2 با صفحه نمایش Edge

(image)
کمپانی شائومی به تازگی قصد کرده تا محصولات خود را به سرعت با تکنولوژی های روز هماهنگ کند.
شائومی و عرضه Mi Note2 با صفحه نمایش Edge