شائومی و بازگشت به صدر برندهای پرفروش گوشی هوشمند در چین

به تازگی یکی از نشریات چینی، آمار فروش گوشی های هوشمند ساخت برندهای مختلف در ماه آوریل میلادی و در این کشور را منتشر نموده است.

شائومی و بازگشت به صدر برندهای پرفروش گوشی هوشمند در چین

(image)
به تازگی یکی از نشریات چینی، آمار فروش گوشی های هوشمند ساخت برندهای مختلف در ماه آوریل میلادی و در این کشور را منتشر نموده است.
شائومی و بازگشت به صدر برندهای پرفروش گوشی هوشمند در چین