شائومی نیز لپتاپ می سازد

کمپانی شائومی به زودی یک رویداد رسمی را در 27 ماه جولای میلادی، برگزار خواهد کرد.

شائومی نیز لپتاپ می سازد

(image)
کمپانی شائومی به زودی یک رویداد رسمی را در 27 ماه جولای میلادی، برگزار خواهد کرد.
شائومی نیز لپتاپ می سازد