سیری با ارجاع به «Finder»، به شکل غیر مستقیم از حضور خود در مک خبر می دهد

انتظار داریم که فرداشب، سیری بخش زیادی از کنفرانس توسعه دهندگان اپل را به خود اختصاص دهد. در این بین کاربران دریافته اند که اگر در سوالی که از سیری می پرسید، از کلمه «Windows» استفاده کنید، این دستیار دیجیتالی در عوض به کلمه «Finder» اشاره می کند.

Finder اپلیکیشن مدیریت فایل ها و پوشه ها در کامپیوترهای اپل و سیستم عامل OS X است و بر همین اساس، گمانه زنی ها در خصوص حضور این دستیار مجازی در سیستم عامل دسکتاپ اپل قوت یافته است.

در حال حاضر پاسخ سیری در بیشتر مواقع چنین است: «به نظر نمی رسد شما اپلیکیشنی به نام Finder داشته باشید». این در حالیست که به طور کلی در سوال ابتدایی از سیری، هیچ لغتی به نام Finder وجود نداشته و به نوعی این دستیار نشانه هایی را به این صورت در اختیار کاربران آیفون و مک می گذارد.

سپس اگر مستقیماً به Finder اشاره کنید و از سیری بخواهید که این اپلیکیشن را برایتان باز کند، می گوید: «این اقدام در حال حاضر فراتر از قابلیت های من است.»

جدا از آمدن سیری به مک، انتظار می رود که در رویداد فرداشب در خصوص بهبودهای کلی و جامع همین دستیار مجازی نیز سخن به میان آید. این در حالیست که احتمالاً اپل یک API هم با توسعه دهندگان به اشتراک خواهد گذاشت تا قابلیتی را فراهم آورند که کاربران بتوانند از سیری در اپ های شخص ثالث نیز بهره گیرند.

The post appeared first on .

سیری با ارجاع به «Finder»، به شکل غیر مستقیم از حضور خود در مک خبر می دهد

انتظار داریم که فرداشب، سیری بخش زیادی از کنفرانس توسعه دهندگان اپل را به خود اختصاص دهد. در این بین کاربران دریافته اند که اگر در سوالی که از سیری می پرسید، از کلمه «Windows» استفاده کنید، این دستیار دیجیتالی در عوض به کلمه «Finder» اشاره می کند.

Finder اپلیکیشن مدیریت فایل ها و پوشه ها در کامپیوترهای اپل و سیستم عامل OS X است و بر همین اساس، گمانه زنی ها در خصوص حضور این دستیار مجازی در سیستم عامل دسکتاپ اپل قوت یافته است.

در حال حاضر پاسخ سیری در بیشتر مواقع چنین است: «به نظر نمی رسد شما اپلیکیشنی به نام Finder داشته باشید». این در حالیست که به طور کلی در سوال ابتدایی از سیری، هیچ لغتی به نام Finder وجود نداشته و به نوعی این دستیار نشانه هایی را به این صورت در اختیار کاربران آیفون و مک می گذارد.

سپس اگر مستقیماً به Finder اشاره کنید و از سیری بخواهید که این اپلیکیشن را برایتان باز کند، می گوید: «این اقدام در حال حاضر فراتر از قابلیت های من است.»

جدا از آمدن سیری به مک، انتظار می رود که در رویداد فرداشب در خصوص بهبودهای کلی و جامع همین دستیار مجازی نیز سخن به میان آید. این در حالیست که احتمالاً اپل یک API هم با توسعه دهندگان به اشتراک خواهد گذاشت تا قابلیتی را فراهم آورند که کاربران بتوانند از سیری در اپ های شخص ثالث نیز بهره گیرند.

The post appeared first on .

سیری با ارجاع به «Finder»، به شکل غیر مستقیم از حضور خود در مک خبر می دهد