سیارکی در ابعاد یک کامیون از نزدیکی زمین عبور کرد

مشکل اصلی در مورد سیارک هایی که از نزدیکی زمین عبور می کنند، این است که به سختی رصد می شوند، اما خوشبختانه این وضعیت به خاطر ابعاد کوچک آنهاست. همین موضوع برای 2017BH30 نیز صادق است که دیروز توسط مؤسسه «کاتالینا اسکای» کشف شد.

جالب اینجاست که جرم آسمانی فوق تنها چند ساعت قبل از عبور شناسایی شد، در حالی که از فاصله فوق العاده نزدیک 65 هزار کیلومتری زمین گذر می کرد.

طول شهاب سنگ مورد بحث بین 4.6 تا 10 متر تخمین زده شده که ابعادی شبیه یک کامیون را نشان می دهد، و طبق استانداردهای فضایی نسبتاً کوچک محسوب می شود. با این حال BH30 نزدیک ترین سیارک عبوری از کنار زمین از ماه سپتامبر به شمار می آید.

گفتنیست ماه سپتامبر سال گذشته میلادی استروید 2016RB1 از فاصله هولناک 39000 کیلومتری سطح زمین گذشت، یعنی با کمی دقت می توانست به راحتی ماهواره های زمین ایستا را هدف قرار دهد.

طی سال جاری، این سومین تقابل زمین و اجرام آسمانی در فاصله ای کمتر از ماه محسوب می شود. از جمله موارد قبلی می توان به اشاره کرد که چند روز قبل از عبور آن مطلع شدید. اخترشناسان می گویند تا ماه اکتبر انتظار وقوع رویدادی مشابه را ندارند، یعنی زمانی که 2012TC4 با فاصله ای فوق العاده کمتر از کنار زمین عبور خواهد کرد.

البته به گفته های اخترشناسان چندان اعتباری نیست، چون آنها حضور BH30 و موارد دیگر هفته های اخیر را نیز پیش بینی نکرده بودند. با این حال، احتمال برخورد این شهاب سنگ ها به سطح کره زمین نسبتاً پایین است.

The post appeared first on .

سیارکی در ابعاد یک کامیون از نزدیکی زمین عبور کرد