سو استفاده از مجوز پرواز برای خرید آیفون 7 در فرودگاه، به دستگیری دو سنگاپوری منجر شد

با عرضه خانواده آیفون 7 از سوی اپل و به راه افتادن موجی تازه از هیجان در دل مشتریان وفادار اهالی کوپرتینو، دو شخص سنگاپوری تصمیم گرفتند برای خرید آیفون 7، به فروشگاهی واقع در فرودگاه «چانگی» مراجعه کنند؛ تصمیمی که احتمالاً به دلیل ارزان تر بودن دستگاه در فرودگاه و نیز ممانعت از ایستادن در صف های طولانی خرده فروشی اتخاذ شده است.

این دو سنگاپوری برای ورود به فرودگاه و تهیه آیفون 7، بلیت های هوایی واقعی تهیه کردند که البته قصد استفاده از آنها را نداشتند. متاسفانه این امر در آیین نامه مناطق محافظت شده سنگاپور، جرم به حساب می آید و با متخلفان برخورد می گردد.

با این تفاسیر، این دو شخص در صورت محکوم شدن، ممکن است به پرداخت جریمه ای معادل 1000 دلار سنگاپور (برابر با 735 دلار آمریکا) و دو سال حبس در زندان محکوم شوند.

ناگفته نماند در کشور سنگاپور، هیچ فروشگاهی وجود ندارد که به صورت رسمی به فروش محصولات اپل بپردازد و آیفون های ساکنین کوپرتینو، از طریق خرده فروشی های شخص ثالث آنلاین یا فیزیکی فروخته می شوند. اولین واحدهای آیفون 7 وارد شده به خاک سنگاپور، در همان روز نخست به فروش رسیدند و مشتریانی که نسبت به پیش خرید آیفون های جدید اقدام نموده اند، موبایل خود را با تاخیر دریافت خواهند کرد.

The post appeared first on .

سو استفاده از مجوز پرواز برای خرید آیفون 7 در فرودگاه، به دستگیری دو سنگاپوری منجر شد

با عرضه خانواده آیفون 7 از سوی اپل و به راه افتادن موجی تازه از هیجان در دل مشتریان وفادار اهالی کوپرتینو، دو شخص سنگاپوری تصمیم گرفتند برای خرید آیفون 7، به فروشگاهی واقع در فرودگاه «چانگی» مراجعه کنند؛ تصمیمی که احتمالاً به دلیل ارزان تر بودن دستگاه در فرودگاه و نیز ممانعت از ایستادن در صف های طولانی خرده فروشی اتخاذ شده است.

این دو سنگاپوری برای ورود به فرودگاه و تهیه آیفون 7، بلیت های هوایی واقعی تهیه کردند که البته قصد استفاده از آنها را نداشتند. متاسفانه این امر در آیین نامه مناطق محافظت شده سنگاپور، جرم به حساب می آید و با متخلفان برخورد می گردد.

با این تفاسیر، این دو شخص در صورت محکوم شدن، ممکن است به پرداخت جریمه ای معادل 1000 دلار سنگاپور (برابر با 735 دلار آمریکا) و دو سال حبس در زندان محکوم شوند.

ناگفته نماند در کشور سنگاپور، هیچ فروشگاهی وجود ندارد که به صورت رسمی به فروش محصولات اپل بپردازد و آیفون های ساکنین کوپرتینو، از طریق خرده فروشی های شخص ثالث آنلاین یا فیزیکی فروخته می شوند. اولین واحدهای آیفون 7 وارد شده به خاک سنگاپور، در همان روز نخست به فروش رسیدند و مشتریانی که نسبت به پیش خرید آیفون های جدید اقدام نموده اند، موبایل خود را با تاخیر دریافت خواهند کرد.

The post appeared first on .

سو استفاده از مجوز پرواز برای خرید آیفون 7 در فرودگاه، به دستگیری دو سنگاپوری منجر شد