سونی همه را خاطر جمع کرد! The Last Guardian و Gran Turismo امسال می آیند

بعد از معرفی دو عنوان The Last Guardian و Gran Turismo Sport، سونی دیگر اطلاعات جدیدی از این عناوین منتشر نکرد و همین باعث شد تا کم کم شایعاتی پیرامون تاخیر در انتشار این بازی ها و منتقل شدن آنها به سال 2017، بر سر زبان ها بیوفتد. اما Sony Interactive Entertainment امروز به صورت رسمی تایید کرد که این دو عنوان و البته PlayStation VR، همه در سال جاری به بازار خواهند آمد. البته در این میان صحبتی در باب عنوان Horizon: Zero Dawn نشد. همین باعث می شود تا کمی که هفته ی پیش مطرح شده بود، واقعی تر به نظر برسد. درهرحال باید منتظر E3 و اطلاعات بیشتر باشیم.

سونی همه را خاطر جمع کرد! The Last Guardian و Gran Turismo امسال می آیند

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سونی همه را خاطر جمع کرد! The Last Guardian و Gran Turismo امسال می آیند

بعد از معرفی دو عنوان The Last Guardian و Gran Turismo Sport، سونی دیگر اطلاعات جدیدی از این عناوین منتشر نکرد و همین باعث شد تا کم کم شایعاتی پیرامون تاخیر در انتشار این بازی ها و منتقل شدن آنها به سال 2017، بر سر زبان ها بیوفتد. اما Sony Interactive Entertainment امروز به صورت رسمی تایید کرد که این دو عنوان و البته PlayStation VR، همه در سال جاری به بازار خواهند آمد. البته در این میان صحبتی در باب عنوان Horizon: Zero Dawn نشد. همین باعث می شود تا کمی که هفته ی پیش مطرح شده بود، واقعی تر به نظر برسد. درهرحال باید منتظر E3 و اطلاعات بیشتر باشیم.

سونی همه را خاطر جمع کرد! The Last Guardian و Gran Turismo امسال می آیند

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سونی همه را خاطر جمع کرد! The Last Guardian و Gran Turismo امسال می آیند