سونی عرضه گوشی هوشمند پایین رده Xperia E5 را تایید نمود

چندی پیش در مورد یکی از گوشی هوشمند جدید سونی شایعه ای منتشر شده بود.

سونی عرضه گوشی هوشمند پایین رده Xperia E5 را تایید نمود

(image)
چندی پیش در مورد یکی از گوشی هوشمند جدید سونی شایعه ای منتشر شده بود.
سونی عرضه گوشی هوشمند پایین رده Xperia E5 را تایید نمود