سونی در واکنش به طعنه ردموندی ها: دوران مایکروسافتی متفاوت به پایان رسیده است

دقایقی از اتمام رویداد پلی استیشن میتینگ نگذشته بود که ردموندی ها با طعنه های گوناگون سعی کردند پلی استیشن پرو را به سخره بگیرند. همه چیز با پست اکانت توییتر این کمپانی آغاز شد که نشان می داد بازیکن ها با خرید اکس باکس وان اسلیم می توانند به همان قابلیت های پلتفرم جدید ژاپنی ها دست پیدا کنند.

این روند ادامه پیدا کرد و کار به جایی رسید که خود فیل اسپنسر تصمیم به واکنش گرفت. نمی خواهیم نقش مثبت این داستان را به سونی بدهیم چون سال 2013 ژاپنی ها با انتشار ویدیویی سیاست های ابتدایی مایکروسافت نسبت به اکس باکس وان را به تمسخر گرفتند. با این وجود مشاهده چنین رفتاری از سوی کمپانی ها چندان جالب نیست.

آن زمان ردموندی ها با تغییر برنامه های خود به این حاشیه ها پایان دادند. پرسش اینجاست سونی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ اندرو هاوس، مدیر عامل اجرایی این کمپانی، طی گفت و گویی با وبسایت Digital Spy به طعنه های رقیب پاسخ جالبی داد. به اعتقاد او داستان سیاست متفاوت ردموندی ها پیرامون رقابت با شرکت ها به پایان راه رسیده است:

برای خود من این که یک سال داستان مایکروسافت جدید و متفاوت را می دیدیم جالب بود. اما چنین داستانی چندان دوام نداشت، نه.

همان طور که گفتیم فیل اسپنسر رفتار همکارهای خود را نادرست خواند و اذعان داشت که ردموندی ها باید تمام تمرکز خود را روی اکس باکس وان بگذارند. جالب اینجاست از سال 2014 تاکنون، این رفتارها مشاهده نشده بود و هر دو کمپانی به مناسبت های گوناگونی تبریک هایی به هم می گفتند.

اما مایکروسافت تصمیم گرفت تا فرصت را غنیمت شمرده و طعنه های ابتدایی سونی نسبت به اکس باکس وان را بی پاسخ نگذارد. بد نیست بدانید اسپنسر پیرامون رقابت پلی استیشن 4 و اکس باکس وان ماه ها پیش گفته بود آن ها تمرکز خود را روی موفقیت برند اکس باکس گذاشته و به حاشیه های موجود اهمیت چندانی نمی دهند.

The post appeared first on .

سونی در واکنش به طعنه ردموندی ها: دوران مایکروسافتی متفاوت به پایان رسیده است

دقایقی از اتمام رویداد پلی استیشن میتینگ نگذشته بود که ردموندی ها با طعنه های گوناگون سعی کردند پلی استیشن پرو را به سخره بگیرند. همه چیز با پست اکانت توییتر این کمپانی آغاز شد که نشان می داد بازیکن ها با خرید اکس باکس وان اسلیم می توانند به همان قابلیت های پلتفرم جدید ژاپنی ها دست پیدا کنند.

این روند ادامه پیدا کرد و کار به جایی رسید که خود فیل اسپنسر تصمیم به واکنش گرفت. نمی خواهیم نقش مثبت این داستان را به سونی بدهیم چون سال 2013 ژاپنی ها با انتشار ویدیویی سیاست های ابتدایی مایکروسافت نسبت به اکس باکس وان را به تمسخر گرفتند. با این وجود مشاهده چنین رفتاری از سوی کمپانی ها چندان جالب نیست.

آن زمان ردموندی ها با تغییر برنامه های خود به این حاشیه ها پایان دادند. پرسش اینجاست سونی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ اندرو هاوس، مدیر عامل اجرایی این کمپانی، طی گفت و گویی با وبسایت Digital Spy به طعنه های رقیب پاسخ جالبی داد. به اعتقاد او داستان سیاست متفاوت ردموندی ها پیرامون رقابت با شرکت ها به پایان راه رسیده است:

برای خود من این که یک سال داستان مایکروسافت جدید و متفاوت را می دیدیم جالب بود. اما چنین داستانی چندان دوام نداشت، نه.

همان طور که گفتیم فیل اسپنسر رفتار همکارهای خود را نادرست خواند و اذعان داشت که ردموندی ها باید تمام تمرکز خود را روی اکس باکس وان بگذارند. جالب اینجاست از سال 2014 تاکنون، این رفتارها مشاهده نشده بود و هر دو کمپانی به مناسبت های گوناگونی تبریک هایی به هم می گفتند.

اما مایکروسافت تصمیم گرفت تا فرصت را غنیمت شمرده و طعنه های ابتدایی سونی نسبت به اکس باکس وان را بی پاسخ نگذارد. بد نیست بدانید اسپنسر پیرامون رقابت پلی استیشن 4 و اکس باکس وان ماه ها پیش گفته بود آن ها تمرکز خود را روی موفقیت برند اکس باکس گذاشته و به حاشیه های موجود اهمیت چندانی نمی دهند.

The post appeared first on .

سونی در واکنش به طعنه ردموندی ها: دوران مایکروسافتی متفاوت به پایان رسیده است