سونی به زودی پروژکتوری با قابلیت پخش تصویر قابل لمس، عرضه می کند

کمپانی سونی در کنفرانس IFA 2016 جدای از دو گوشی هوشمند پرچمدار جدید، دست به معرفی یک دستگاه خاص نیز زده است.

سونی به زودی پروژکتوری با قابلیت پخش تصویر قابل لمس، عرضه می کند

(image)
کمپانی سونی در کنفرانس IFA 2016 جدای از دو گوشی هوشمند پرچمدار جدید، دست به معرفی یک دستگاه خاص نیز زده است.
سونی به زودی پروژکتوری با قابلیت پخش تصویر قابل لمس، عرضه می کند