سونی، مالک بیشترین سود روی هر گوشی آندرویدی در جهان!

با توجه به این که گوشی های هوشمند کمپانی سونی سهم چندانی از بازار گوشی های هوشمند را در دست ندارند، اما بخش موبایل این کمپانی سود می کند.

سونی، مالک بیشترین سود روی هر گوشی آندرویدی در جهان!

(image)
با توجه به این که گوشی های هوشمند کمپانی سونی سهم چندانی از بازار گوشی های هوشمند را در دست ندارند، اما بخش موبایل این کمپانی سود می کند.
سونی، مالک بیشترین سود روی هر گوشی آندرویدی در جهان!