سرویس Milk Music سامسونگ رسماً تعطیل شد

همان طور که ، امروز اول مهر سرویس موسیقی آنلاین «Milk Music» رسماً تعطیل شد.

در این شرایط اگر به صفحه اختصاصی اپلیکیشن مذکور در فروشگاه گوگل پلی مراجعه نمایید، اپلیکیشن «Slacker Radio» به عنوان سرویس جایگزین پیشنهاد می شود.

سرویس «Milk Music» سامسونگ در سال ۲۰۱۴ و روی برخی گجت های این کمپانی معرفی شد و در آن ایام امیدواری بسیاری برای موفقیت آن وجود داشت. تنظیمات سرراست، کاربری آسان و نبود تبلیغات برخی از کارشناسان را به این نتیجه رسانده بود که با پشتیبانی سامسونگ این سرویس می تواند به رقیبی برای اسپاتیفای و دیگر سرویس های استریم آنلاین موسیقی تبدیل شود.

اما بعد از چند سال، شرایط آن طور که باید پیش نرفت و «Milk Music» نتوانست در میان کاربران محبوب شود. به همین دلیل سامسونگ پس از تعطیلی «Milk Video»، راهکار استریم آنلاین موسیقی خود را نیز تعطیل نمود.

شرکت کره ای در بیانه خود رسماً اعلام کرده که با تعطیلی این سرویس قصد دارد منابع و تمرکز خود را در راه همکاری با Slacker Radio صرف نماید.

The post appeared first on .

سرویس Milk Music سامسونگ رسماً تعطیل شد

همان طور که ، امروز اول مهر سرویس موسیقی آنلاین «Milk Music» رسماً تعطیل شد.

در این شرایط اگر به صفحه اختصاصی اپلیکیشن مذکور در فروشگاه گوگل پلی مراجعه نمایید، اپلیکیشن «Slacker Radio» به عنوان سرویس جایگزین پیشنهاد می شود.

سرویس «Milk Music» سامسونگ در سال ۲۰۱۴ و روی برخی گجت های این کمپانی معرفی شد و در آن ایام امیدواری بسیاری برای موفقیت آن وجود داشت. تنظیمات سرراست، کاربری آسان و نبود تبلیغات برخی از کارشناسان را به این نتیجه رسانده بود که با پشتیبانی سامسونگ این سرویس می تواند به رقیبی برای اسپاتیفای و دیگر سرویس های استریم آنلاین موسیقی تبدیل شود.

اما بعد از چند سال، شرایط آن طور که باید پیش نرفت و «Milk Music» نتوانست در میان کاربران محبوب شود. به همین دلیل سامسونگ پس از تعطیلی «Milk Video»، راهکار استریم آنلاین موسیقی خود را نیز تعطیل نمود.

شرکت کره ای در بیانه خود رسماً اعلام کرده که با تعطیلی این سرویس قصد دارد منابع و تمرکز خود را در راه همکاری با Slacker Radio صرف نماید.

The post appeared first on .

سرویس Milk Music سامسونگ رسماً تعطیل شد