سرقت ۲ میلیون دلاری هکر های تایوانی از خودپرداز های این کشور

اوایل این هفته دو هکر تایوانی موفق شده اند با هک کردن دستگاه های خودپرداز بانک، بدون استفاده از کارت، بیش از ۲ میلیون دلار پول نقد از آنها به سرقت ببرند. سارقان نقابدار خودپرداز های یاد شده، برخلاف اغلب دزد های این نوع دستگاه ها که از کارت های مسروقه برای این کار استفاده می کنند، از یک نرم افزاری رایانه ای بهره گرفته اند و با کوله پشتی پر از پول محل را ترک کرده اند.

هکر های مذکور به همین شیوه، ۳۰ دستگاه خودپرداز یکی از بانک های تایوان را مورد سرقت قرار داده اند. مقامات تایوانی هنوز از شیوه ی مورد استفاده ی سارقان برای این کار مطمئن نیستند. آنها فقط این را می دانند که برای خارج کردن این پول ها از دستگاه، از کدهای مخرب استفاده شده است. با این حال معلوم نیست کدهای یاد شده چگونه توانسته اند از تنظیمات امنیتی سفت و سخت خودپرداز ها عبور کنند.

بر اساس گزارش ها این دو هکر توانسته اند سرقت خود را ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه به انجام برسانند. کد مخرب مورد استفاده ی آنها ابتدا پول را از دستگاه بیرون کشیده، سپس تمام آثاری که از وجود چنین کدی حکایت داشته اند را پاک کرده است. به گفته ی پلیس تایوان، به نظر می رسد کدهای یاد شده، به وسیله ی نوعی دستگاه مثل تلفن هوشمند وارد خودپرداز شده باشند.

سازندگان آلمانی این دستگاه های خودپرداز گفته اند مأموران تحقیق خود را راهی تایوان کرده اند تا بفهمند دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است.

یکی از مقامات تایوانی به رسانه ها گفته است: «هنوز مشخص نیست مظنونین چگونه توانسته اند این مقدار پول را از دستگاه های خودپرداز به سرقت ببرند. تا جایی که من می دانم این اولین باری است که موفق به کشف چنین شیوه ای شده ایم».

بانک مالباخته ی تایوانی از زمانی که مورد سرقت قرار گرفته چندین دستگاه خودپرداز خود را از شبکه خارج کرده است تا مبادا هکر های مذکور دوباره ظرف چند دقیقه پول هایشان را خالی نکنند.

The post appeared first on .

سرقت ۲ میلیون دلاری هکر های تایوانی از خودپرداز های این کشور

اوایل این هفته دو هکر تایوانی موفق شده اند با هک کردن دستگاه های خودپرداز بانک، بدون استفاده از کارت، بیش از ۲ میلیون دلار پول نقد از آنها به سرقت ببرند. سارقان نقابدار خودپرداز های یاد شده، برخلاف اغلب دزد های این نوع دستگاه ها که از کارت های مسروقه برای این کار استفاده می کنند، از یک نرم افزاری رایانه ای بهره گرفته اند و با کوله پشتی پر از پول محل را ترک کرده اند.

هکر های مذکور به همین شیوه، ۳۰ دستگاه خودپرداز یکی از بانک های تایوان را مورد سرقت قرار داده اند. مقامات تایوانی هنوز از شیوه ی مورد استفاده ی سارقان برای این کار مطمئن نیستند. آنها فقط این را می دانند که برای خارج کردن این پول ها از دستگاه، از کدهای مخرب استفاده شده است. با این حال معلوم نیست کدهای یاد شده چگونه توانسته اند از تنظیمات امنیتی سفت و سخت خودپرداز ها عبور کنند.

بر اساس گزارش ها این دو هکر توانسته اند سرقت خود را ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه به انجام برسانند. کد مخرب مورد استفاده ی آنها ابتدا پول را از دستگاه بیرون کشیده، سپس تمام آثاری که از وجود چنین کدی حکایت داشته اند را پاک کرده است. به گفته ی پلیس تایوان، به نظر می رسد کدهای یاد شده، به وسیله ی نوعی دستگاه مثل تلفن هوشمند وارد خودپرداز شده باشند.

سازندگان آلمانی این دستگاه های خودپرداز گفته اند مأموران تحقیق خود را راهی تایوان کرده اند تا بفهمند دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است.

یکی از مقامات تایوانی به رسانه ها گفته است: «هنوز مشخص نیست مظنونین چگونه توانسته اند این مقدار پول را از دستگاه های خودپرداز به سرقت ببرند. تا جایی که من می دانم این اولین باری است که موفق به کشف چنین شیوه ای شده ایم».

بانک مالباخته ی تایوانی از زمانی که مورد سرقت قرار گرفته چندین دستگاه خودپرداز خود را از شبکه خارج کرده است تا مبادا هکر های مذکور دوباره ظرف چند دقیقه پول هایشان را خالی نکنند.

The post appeared first on .

سرقت ۲ میلیون دلاری هکر های تایوانی از خودپرداز های این کشور