سرانجام عنوان Call of Duty: Black Ops برروی Xbox One قابل بازی شد!

به گزارش ، عنوان Call of Duty: Black Ops به صورت رسمی برروی کنسول Xbox One قابل بازی شد.

ساعاتی پیش، بازی Call of Duty: Black Ops بالاخره پس از درخواست های فراوان، با استفاده از شبیه ساز Backward Compatibility برروی کنسول نسل هشتمی شرکت مایکروسافت قابل اجرا شد. همچنین توجه داشته باشید که این بازی به 7.71 گیگابایت فضای خالی نیاز دارد.

انتظار می رود که در آینده، سایر عناوین محبوب نسل هفتمی نظیر Call of Duty: Black Ops II نیز به لیست عناوین Backward Compatibility افزوده شوند. نظر شما چیست؟ شما خواهان ورود کدام یک از بازی های نسل هفتمی برروی Xbox One هستید؟!

سرانجام عنوان Call of Duty: Black Ops برروی Xbox One قابل بازی شد!

(image)

به گزارش ، عنوان Call of Duty: Black Ops به صورت رسمی برروی کنسول Xbox One قابل بازی شد.

ساعاتی پیش، بازی Call of Duty: Black Ops بالاخره پس از درخواست های فراوان، با استفاده از شبیه ساز Backward Compatibility برروی کنسول نسل هشتمی شرکت مایکروسافت قابل اجرا شد. همچنین توجه داشته باشید که این بازی به 7.71 گیگابایت فضای خالی نیاز دارد.

انتظار می رود که در آینده، سایر عناوین محبوب نسل هفتمی نظیر Call of Duty: Black Ops II نیز به لیست عناوین Backward Compatibility افزوده شوند. نظر شما چیست؟ شما خواهان ورود کدام یک از بازی های نسل هفتمی برروی Xbox One هستید؟!

سرانجام عنوان Call of Duty: Black Ops برروی Xbox One قابل بازی شد!