سخنرانی منتخب تد؛ نگین کاکس: در مریخ ساعت چند است؟

زمانی که می خواهیم با فردی در آن سوی کره زمین تماس بگیریم، ناخودآگاه این سؤال در ذهنمان شکل می گیرد: «آیا بیدار است؟» اختلاف زمانی در مناطق مختلف کره زمین گاهی اوقات واقعاً عذاب آور و گیج کننده می شود، حال تصور کنید در آینده ای نه چندان دور که انسان به کره مریخ پای می گذارد، وضعیت تا چه اندازه دشوارتر خواهد شد.

هر روز مریخ، یعنی زمان گردش این سیاره به دور خود، حدود 24 ساعت و 40 دقیقه زمین است، و همین 40 دقیقه کافیست تا تیم های تحقیقاتی ناسا و دیگر نهادهای فضایی را به دردسر بیندازد.

«نگین کاکس» مهندس طراح سفینه های فضایی در آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا و مدیر بخش مریخ نوردهای این آژانس فضایی در مورد تجربیات خود از زندگی روی زمین و کار کردن روی مریخ می گوید، و می بینیم که قضیه به این سادگی ها نیست. هماهنگی با روز مریخی که 40 دقیقه از روز زمینی طولانی تر است، چالش هایی خاص و جالب را به همراه دارد.

The post appeared first on .

سخنرانی منتخب تد؛ نگین کاکس: در مریخ ساعت چند است؟