سایت رسمی کنفرانس E3 اطلاعاتی از برنامه های سونی و مایکروسافت برای این کنفرانس را به نمایش گذاشت

دیگر چیزی تا شروع E3‌ نمانده و همه ما می دانیم که این به چه معناست. به گزارش و به نقل از طبق روال هر سال در کنفرانس E3، شرکت های بزرگ هر آنچه برای سال های بعد آمده کرده اند را رونمایی می کنند. موجی عظیم از بازی های بزرگ و کوچک معرفی شده و به نوعی کمپانی برنده در سال بعد را می توان از نتیجه این کنفرانس به راحتی شناخت. برای گیمرها کنفرانس E3 هیجان انگیزترین زمان سال محسوب می شود چرا که به نوعی برنامه سال آینده خود را دریافت می کنند.

اما سوال اینجاست که امسال، منتظر چه بازی ها و یا حتی قابلیت های جدیدی می توانیم باشیم؟ آیا ممکن است در این کنفرانس شاهد رونمایی از کنسول های جدید دو شرکت سونی و مایکروسافت نیز باشیم؟

برنامه ای که سونی و مایکروسافت احتمالا قرار است طبق آن در E3 کنفراس خود را پیش ببرند در زیر آمده است. بیایید با هم نگاهی بیاندازیم به این لیست:

 

MICROSOFT:

 

Accessories > Xbox

Accessories > Xbox 360

Accessories > Xbox Kinect

Accessories > Xbox Live

Accessories > Xbox One

Action > Xbox

Action > Xbox 360

Action > Xbox Kinect

Action > Xbox Live

Action > Xbox One

Adventure > Xbox

Adventure > Xbox 360

Adventure > Xbox Kinect

Adventure > Xbox Live

Adventure > Xbox One

Arcade > Xbox

Arcade > Xbox 360

Arcade > Xbox Kinect

Arcade > Xbox Live

Arcade > Xbox One

Augmented Reality > Sony Playstation 4

Fighting / Wrestling > Xbox

Fighting / Wrestling > Xbox 360

Fighting / Wrestling > Xbox Kinect

Fighting / Wrestling > Xbox Live

Fighting / Wrestling > Xbox One

Fitness > Xbox

Fitness > Xbox 360

Fitness > Xbox Kinect

Fitness > Xbox Live

Fitness > Xbox One

Hardware > Xbox

Hardware > Xbox 360

Hardware > Xbox Kinect

Hardware > Xbox Live

Hardware > Xbox One

Music / Dance > Xbox

Music / Dance > Xbox 360

Music / Dance > Xbox Kinect

Music / Dance > Xbox Live

Music / Dance > Xbox One

Peripherals > Xbox

Peripherals > Xbox 360

Peripherals > Xbox Kinect

Peripherals > Xbox Live

Peripherals > Xbox One

Racing > Xbox

Racing > Xbox 360

Racing > Xbox Kinect

Racing > Xbox Live

Racing > Xbox One

Retail > Xbox

Retail > Xbox 360

Retail > Xbox Kinect

Retail > Xbox Live

Retail > Xbox One

Role-Playing > Sony Playstation

Role-Playing > Sony Playstation 3

Role-Playing > Sony Playstation 4

Role-Playing > Sony Playstation Vita

Role-Playing > Sony PSP

Simulation > Xbox

Simulation > Xbox 360

Simulation > Xbox Kinect

Simulation > Xbox Live

Simulation > Xbox One

Sports > Xbox

Sports > Xbox 360

Sports > Xbox Live

Sports > Xbox One

 

SONY:

 

Accessories > Sony Playstation

Accessories > Sony Playstation 3

Accessories > Sony Playstation 4

Accessories > Sony Playstation Vita

Accessories > Sony PSP

Action > Sony Playstation

Action > Sony Playstation 3

Action > Sony Playstation 4

Action > Sony Playstation Vita

Action > Sony PSP

Adventure > Sony Playstation

Adventure > Sony Playstation 3

Adventure > Sony Playstation 4

Adventure > Sony Playstation Vita

Adventure > Sony PSP

Arcade > Sony Playstation

Arcade > Sony Playstation 3

Arcade > Sony Playstation 4

Arcade > Sony Playstation Vita

Arcade > Sony PSP

Children’s / Family Entertainment > Sony Playstation

Children’s / Family Entertainment > Sony Playstation 3

Children’s / Family Entertainment > Sony Playstation 4

Children’s / Family Entertainment > Sony Playstation Vita

Children’s / Family Entertainment > Sony PSP

Fighting / Wrestling > Sony Playstation

Fighting / Wrestling > Sony Playstation 3

Fighting / Wrestling > Sony Playstation 4

Fighting / Wrestling > Sony Playstation Vita

Fighting / Wrestling > Sony PSP

Hardware > Sony Playstation

Hardware > Sony Playstation 3

Hardware > Sony Playstation 4

Hardware > Sony Playstation Vita

Hardware > Sony PSP

Music / Dance > Sony Playstation

Music / Dance > Sony Playstation 3

Music / Dance > Sony Playstation 4

Music / Dance > Sony Playstation Vita

Music / Dance > Sony PSP

Racing > Sony Playstation

Racing > Sony Playstation 3

Racing > Sony Playstation 4

Racing > Sony Playstation Vita

Racing > Sony PSP

Role-Playing > Sony Playstation

Role-Playing > Sony Playstation 3

Role-Playing > Sony Playstation 4

Role-Playing > Sony Playstation Vita

Role-Playing > Sony PSP

Simulation > Sony Playstation

Simulation > Sony Playstation 3

Simulation > Sony Playstation 4

Simulation > Sony Playstation Vita

Simulation > Sony PSP

Sports > Sony Playstation

Sports > Sony Playstation 3

Sports > Sony Playstation 4

Sports > Sony Playstation Vita

Sports > Sony PSP

Strategy > Sony Playstation

Strategy > Sony Playstation 3

Strategy > Sony Playstation 4

Strategy > Sony Playstation Vita

Strategy > Sony PSP

 

با نگاهی به قسمت Accessories متوجه می شویم که سونی احتمالا از PlayStation VR یا کنترلر های Move رونمایی خواهد کرد. در سمت دیگر مایکروسافت از HoloLens و قابلیت های Oculus Rift سخن خواهد گفت، شایعه هایی هم درباره معرفی یک کنترلر جدید پخش شده که به باید منتظر ماند و دید تا چه میزان صحت دارند. اما نکته قابل تامل این که آیا می توان آپگرید های محتمل کنسول های نسل هشتم با نام های PS4K  (PS4.5) و (Xbox One Elite) Xbox One Slim را جزء accessories دانست یا اینکه این دو شرکت برنامه دیگری برای معرفی کنسول های جدید خود خواهند داشت؟

با توجه به لیست بلند بالای بازی ها و این نکته که بعضی از بازی ها توسط شرکت های مادر و بعضی دیگر توسط شرکت های مستقل و کمپانی های ثالث تولید می شنود، حدس نام بازی ها بسیار سخت است اما مسئله مهم تنوع ژانر بازی های هر دو لیست بوده که هر گیمری را به وجد می آورد.

 

 

 

سایت رسمی کنفرانس E3 اطلاعاتی از برنامه های سونی و مایکروسافت برای این کنفرانس را به نمایش گذاشت

(image)

دیگر چیزی تا شروع E3‌ نمانده و همه ما می دانیم که این به چه معناست. به گزارش و به نقل از طبق روال هر سال در کنفرانس E3، شرکت های بزرگ هر آنچه برای سال های بعد آمده کرده اند را رونمایی می کنند. موجی عظیم از بازی های بزرگ و کوچک معرفی شده و به نوعی کمپانی برنده در سال بعد را می توان از نتیجه این کنفرانس به راحتی شناخت. برای گیمرها کنفرانس E3 هیجان انگیزترین زمان سال محسوب می شود چرا که به نوعی برنامه سال آینده خود را دریافت می کنند.

اما سوال اینجاست که امسال، منتظر چه بازی ها و یا حتی قابلیت های جدیدی می توانیم باشیم؟ آیا ممکن است در این کنفرانس شاهد رونمایی از کنسول های جدید دو شرکت سونی و مایکروسافت نیز باشیم؟

برنامه ای که سونی و مایکروسافت احتمالا قرار است طبق آن در E3 کنفراس خود را پیش ببرند در زیر آمده است. بیایید با هم نگاهی بیاندازیم به این لیست:

 

MICROSOFT:

 

Accessories > Xbox

Accessories > Xbox 360

Accessories > Xbox Kinect

Accessories > Xbox Live

Accessories > Xbox One

Action > Xbox

Action > Xbox 360

Action > Xbox Kinect

Action > Xbox Live

Action > Xbox One

Adventure > Xbox

Adventure > Xbox 360

Adventure > Xbox Kinect

Adventure > Xbox Live

Adventure > Xbox One

Arcade > Xbox

Arcade > Xbox 360

Arcade > Xbox Kinect

Arcade > Xbox Live

Arcade > Xbox One

Augmented Reality > Sony Playstation 4

Fighting / Wrestling > Xbox

Fighting / Wrestling > Xbox 360

Fighting / Wrestling > Xbox Kinect

Fighting / Wrestling > Xbox Live

Fighting / Wrestling > Xbox One

Fitness > Xbox

Fitness > Xbox 360

Fitness > Xbox Kinect

Fitness > Xbox Live

Fitness > Xbox One

Hardware > Xbox

Hardware > Xbox 360

Hardware > Xbox Kinect

Hardware > Xbox Live

Hardware > Xbox One

Music / Dance > Xbox

Music / Dance > Xbox 360

Music / Dance > Xbox Kinect

Music / Dance > Xbox Live

Music / Dance > Xbox One

Peripherals > Xbox

Peripherals > Xbox 360

Peripherals > Xbox Kinect

Peripherals > Xbox Live

Peripherals > Xbox One

Racing > Xbox

Racing > Xbox 360

Racing > Xbox Kinect

Racing > Xbox Live

Racing > Xbox One

Retail > Xbox

Retail > Xbox 360

Retail > Xbox Kinect

Retail > Xbox Live

Retail > Xbox One

Role-Playing > Sony Playstation

Role-Playing > Sony Playstation 3

Role-Playing > Sony Playstation 4

Role-Playing > Sony Playstation Vita

Role-Playing > Sony PSP

Simulation > Xbox

Simulation > Xbox 360

Simulation > Xbox Kinect

Simulation > Xbox Live

Simulation > Xbox One

Sports > Xbox

Sports > Xbox 360

Sports > Xbox Live

Sports > Xbox One

 

SONY:

 

Accessories > Sony Playstation

Accessories > Sony Playstation 3

Accessories > Sony Playstation 4

Accessories > Sony Playstation Vita

Accessories > Sony PSP

Action > Sony Playstation

Action > Sony Playstation 3

Action > Sony Playstation 4

Action > Sony Playstation Vita

Action > Sony PSP

Adventure > Sony Playstation

Adventure > Sony Playstation 3

Adventure > Sony Playstation 4

Adventure > Sony Playstation Vita

Adventure > Sony PSP

Arcade > Sony Playstation

Arcade > Sony Playstation 3

Arcade > Sony Playstation 4

Arcade > Sony Playstation Vita

Arcade > Sony PSP

Children’s / Family Entertainment > Sony Playstation

Children’s / Family Entertainment > Sony Playstation 3

Children’s / Family Entertainment > Sony Playstation 4

Children’s / Family Entertainment > Sony Playstation Vita

Children’s / Family Entertainment > Sony PSP

Fighting / Wrestling > Sony Playstation

Fighting / Wrestling > Sony Playstation 3

Fighting / Wrestling > Sony Playstation 4

Fighting / Wrestling > Sony Playstation Vita

Fighting / Wrestling > Sony PSP

Hardware > Sony Playstation

Hardware > Sony Playstation 3

Hardware > Sony Playstation 4

Hardware > Sony Playstation Vita

Hardware > Sony PSP

Music / Dance > Sony Playstation

Music / Dance > Sony Playstation 3

Music / Dance > Sony Playstation 4

Music / Dance > Sony Playstation Vita

Music / Dance > Sony PSP

Racing > Sony Playstation

Racing > Sony Playstation 3

Racing > Sony Playstation 4

Racing > Sony Playstation Vita

Racing > Sony PSP

Role-Playing > Sony Playstation

Role-Playing > Sony Playstation 3

Role-Playing > Sony Playstation 4

Role-Playing > Sony Playstation Vita

Role-Playing > Sony PSP

Simulation > Sony Playstation

Simulation > Sony Playstation 3

Simulation > Sony Playstation 4

Simulation > Sony Playstation Vita

Simulation > Sony PSP

Sports > Sony Playstation

Sports > Sony Playstation 3

Sports > Sony Playstation 4

Sports > Sony Playstation Vita

Sports > Sony PSP

Strategy > Sony Playstation

Strategy > Sony Playstation 3

Strategy > Sony Playstation 4

Strategy > Sony Playstation Vita

Strategy > Sony PSP

 

با نگاهی به قسمت Accessories متوجه می شویم که سونی احتمالا از PlayStation VR یا کنترلر های Move رونمایی خواهد کرد. در سمت دیگر مایکروسافت از HoloLens و قابلیت های Oculus Rift سخن خواهد گفت، شایعه هایی هم درباره معرفی یک کنترلر جدید پخش شده که به باید منتظر ماند و دید تا چه میزان صحت دارند. اما نکته قابل تامل این که آیا می توان آپگرید های محتمل کنسول های نسل هشتم با نام های PS4K  (PS4.5) و (Xbox One Elite) Xbox One Slim را جزء accessories دانست یا اینکه این دو شرکت برنامه دیگری برای معرفی کنسول های جدید خود خواهند داشت؟

با توجه به لیست بلند بالای بازی ها و این نکته که بعضی از بازی ها توسط شرکت های مادر و بعضی دیگر توسط شرکت های مستقل و کمپانی های ثالث تولید می شنود، حدس نام بازی ها بسیار سخت است اما مسئله مهم تنوع ژانر بازی های هر دو لیست بوده که هر گیمری را به وجد می آورد.

 

 

 

سایت رسمی کنفرانس E3 اطلاعاتی از برنامه های سونی و مایکروسافت برای این کنفرانس را به نمایش گذاشت