سامسونگ یک تبلت نوت دیگر عرضه می کند

کمپانی سامسونگ در حال ساخت یک تبلت دیگر از سری نوت خود می باشد.

سامسونگ یک تبلت نوت دیگر عرضه می کند

(image)
کمپانی سامسونگ در حال ساخت یک تبلت دیگر از سری نوت خود می باشد.
سامسونگ یک تبلت نوت دیگر عرضه می کند