سامسونگ و هواوی، همچنان برترین تولیدکنندگان گوشی های هوشمند در جهان و چین

کمپانی تحقیقات بازار TrendForce به تازگی نتایج آماری فروش گوشی های هوشمند برندهای مختل در نیمه دوم سال 2016 میلادی را منتشر نموده است.

سامسونگ و هواوی، همچنان برترین تولیدکنندگان گوشی های هوشمند در جهان و چین

(image)
کمپانی تحقیقات بازار TrendForce به تازگی نتایج آماری فروش گوشی های هوشمند برندهای مختل در نیمه دوم سال 2016 میلادی را منتشر نموده است.
سامسونگ و هواوی، همچنان برترین تولیدکنندگان گوشی های هوشمند در جهان و چین