سامسونگ و عرضه درگاه مخصوص کارت های حافظه UFS

سال ها است که کارت های حافظه موسوم به Micro SD، تنها گزینه کاربران گوشی های هوشمند برای افزایش میزان حافظه این دستگاه ها می باشند.

سامسونگ و عرضه درگاه مخصوص کارت های حافظه UFS

(image)
سال ها است که کارت های حافظه موسوم به Micro SD، تنها گزینه کاربران گوشی های هوشمند برای افزایش میزان حافظه این دستگاه ها می باشند.
سامسونگ و عرضه درگاه مخصوص کارت های حافظه UFS