سامسونگ و عرضه تبلت بودجه محور Galaxy Tab J

کمپانی سامسونگ به تازگی دست به عرضه یک تبلت جدید با نام Galaxy tab J در کشور تایوان زده است.

سامسونگ و عرضه تبلت بودجه محور Galaxy Tab J

(image)
کمپانی سامسونگ به تازگی دست به عرضه یک تبلت جدید با نام Galaxy tab J در کشور تایوان زده است.
سامسونگ و عرضه تبلت بودجه محور Galaxy Tab J