سامسونگ نسخه ارتقا یافته Galaxy J3 را برای سال 2017 نیز عرضه می کند!

کمپانی سامسونگ تاکنون دو نسخه متفاوت از گوشی Galaxy J3 خود را رسما معرفی نموده است.

سامسونگ نسخه ارتقا یافته Galaxy J3 را برای سال 2017 نیز عرضه می کند!

(image)
کمپانی سامسونگ تاکنون دو نسخه متفاوت از گوشی Galaxy J3 خود را رسما معرفی نموده است.
سامسونگ نسخه ارتقا یافته Galaxy J3 را برای سال 2017 نیز عرضه می کند!