سامسونگ مدیاتک را به قدرت بیشتری می رساند

بنا بر شایعات جدید، کمپانی سامسونگ در حال امضای قراردادی بلندمدت با کمپانی مدیاتک برای تامین تراشه از این کمپانی است.

سامسونگ مدیاتک را به قدرت بیشتری می رساند

(image)
بنا بر شایعات جدید، کمپانی سامسونگ در حال امضای قراردادی بلندمدت با کمپانی مدیاتک برای تامین تراشه از این کمپانی است.
سامسونگ مدیاتک را به قدرت بیشتری می رساند