سامسونگ عرضه Galaxy S8 را به علت مشکلات نوت 7، جلو نمی اندازد

آتش سوزی خود به خودی مجدد گوشی های نوت 7 تعویض شده، سامسونگ را در یک وضعیت بحرانی جدید قرار داده است.

سامسونگ عرضه Galaxy S8 را به علت مشکلات نوت 7، جلو نمی اندازد

(image)
آتش سوزی خود به خودی مجدد گوشی های نوت 7 تعویض شده، سامسونگ را در یک وضعیت بحرانی جدید قرار داده است.
سامسونگ عرضه Galaxy S8 را به علت مشکلات نوت 7، جلو نمی اندازد