سامسونگ شکل و شمایل دکمه Home گوشی های هود را به زودی تغییر می دهد

کمپانی سامسونگ در حال حاضر اسکنر اثر انگشت گوشی های هوشمند تولیدی خود را در زیر دکمه Home آن ها و در جلو قرار می دهد.

سامسونگ شکل و شمایل دکمه Home گوشی های هود را به زودی تغییر می دهد

(image)
کمپانی سامسونگ در حال حاضر اسکنر اثر انگشت گوشی های هوشمند تولیدی خود را در زیر دکمه Home آن ها و در جلو قرار می دهد.
سامسونگ شکل و شمایل دکمه Home گوشی های هود را به زودی تغییر می دهد