سامسونگ ساعت هوشمندی می سازد که به گوشی، تبلت و هدست تبدیل می شود

شاید لنوو بتواند نام خود را به عنوان اولین معرفی کننده گوشی های هوشمند قابل انعطاف ثبت کند، اما هنوز تا تولید انبوه چنین دستگاهی راه درازی باقی است.

سامسونگ ساعت هوشمندی می سازد که به گوشی، تبلت و هدست تبدیل می شود

(image)
شاید لنوو بتواند نام خود را به عنوان اولین معرفی کننده گوشی های هوشمند قابل انعطاف ثبت کند، اما هنوز تا تولید انبوه چنین دستگاهی راه درازی باقی است.
سامسونگ ساعت هوشمندی می سازد که به گوشی، تبلت و هدست تبدیل می شود