سامسونگ در پی رسوایی نوت 7، عرضه Galaxy S8 را جلو می اندازد

منتشر شدن خبر انفجار گوشی های نوت 7 سامسونگ در حین شارژ، به اعتبار این کمپانی لطمه جدی وارد کرده است.

سامسونگ در پی رسوایی نوت 7، عرضه Galaxy S8 را جلو می اندازد

(image)
منتشر شدن خبر انفجار گوشی های نوت 7 سامسونگ در حین شارژ، به اعتبار این کمپانی لطمه جدی وارد کرده است.
سامسونگ در پی رسوایی نوت 7، عرضه Galaxy S8 را جلو می اندازد