سامسونگ تولید ساعت های هوشمند آندرویدی را متوقف می کند

یکی از مدیران ارشد سامسونگ به تازگی اعلام نموده که این کمپانی تولید ساعت های هوشمند دارای پلتفرم آندروید را متوقف خواهد نمود.

سامسونگ تولید ساعت های هوشمند آندرویدی را متوقف می کند

(image)
یکی از مدیران ارشد سامسونگ به تازگی اعلام نموده که این کمپانی تولید ساعت های هوشمند دارای پلتفرم آندروید را متوقف خواهد نمود.
سامسونگ تولید ساعت های هوشمند آندرویدی را متوقف می کند