سامسونگ برای باز پس گیری نوت ۷ جعبه ضد حریق ارسال می کند

گلکسی نوت ۷ در ایران به شکل رسمی عرضه نشد ولی این محصول پرطرفدار در برخی از کشورها از جمله آمریکا مورد توجه ویژه ای قرار گرفت و در مدت زمانی اندک، سامسونگ موفق به فروش ۲.۵ میلیون دستگاه گلکسی نوت ۷ شده بود.

اکنون و با تغییر سیاست سامسونگ در قبال نوت ۷ و همچنین لغو فروش این دستگاه، شرکت کره ای از مشتریان خود درخواست داشته تا این موبایل را پس دهند. این تغییر رویکرد شامل هر دو نسخه گلکسی نوت ۷ می شود؛ هم نسخه ای که در ابتدا گفته می شود با مشکل باتری مواجه است و هم نسخه ای که در روزهای گذشته به عنوان «نمونه امن» به کاربران داده شده بود.

امروز برخی کاربرانی که در کشورهای دیگر گلکسی نوت ۷ را خریداری کرده اند و درخواست پس دادن آن به سامسونگ را ثبت کرده اند، یک بسته مخصوص انتقال برای نوت ۷ خود دریافت نموده اند. وب سایت «XDA-Developers» هم این بسته که «کیت بازگشت» نام دارد را دریافت کرده و در یک ویدیوی کوتاه، محتویات آن را به نمایش کشیده است.

محتویات کیت بازگشت از این قرار است: دستکش، یک کیسه پلاستیکی برای قرار دادن موبایل در آن، و سپس ۳ جعبه مقوایی دیگر که درون هم قرار می گیرند. در این بین بخش داخلی بزرگترین جعبه، از الیاف سرامیکی توسعه یافته که در برابر حریق مقاوم است.

علت قرار گرفتن دستکش در کیت بازگشت این است که شاید الیاف سرامیکی برای برخی از کاربران حساسیت ایجاد کند. همچنین روی جعبه نوشته شده که نباید به شکل هوایی حمل گردد و راه یافتن آن به هواپیما ممنوع است.

تولید انبوه چنین جعبه ی ضد حریقی به هیچ عنوان ارزان نیست و همانگونه که در ویدیو هم اشاره می شود، هزینه سنگینی برای شرکت کره ای داشته اما در هر صورت، سامسونگ این کار را انجام داده تا مانع از آسیب دیدن کاربران شود.

The post appeared first on .

سامسونگ برای باز پس گیری نوت ۷ جعبه ضد حریق ارسال می کند

گلکسی نوت ۷ در ایران به شکل رسمی عرضه نشد ولی این محصول پرطرفدار در برخی از کشورها از جمله آمریکا مورد توجه ویژه ای قرار گرفت و در مدت زمانی اندک، سامسونگ موفق به فروش ۲.۵ میلیون دستگاه گلکسی نوت ۷ شده بود.

اکنون و با تغییر سیاست سامسونگ در قبال نوت ۷ و همچنین لغو فروش این دستگاه، شرکت کره ای از مشتریان خود درخواست داشته تا این موبایل را پس دهند. این تغییر رویکرد شامل هر دو نسخه گلکسی نوت ۷ می شود؛ هم نسخه ای که در ابتدا گفته می شود با مشکل باتری مواجه است و هم نسخه ای که در روزهای گذشته به عنوان «نمونه امن» به کاربران داده شده بود.

امروز برخی کاربرانی که در کشورهای دیگر گلکسی نوت ۷ را خریداری کرده اند و درخواست پس دادن آن به سامسونگ را ثبت کرده اند، یک بسته مخصوص انتقال برای نوت ۷ خود دریافت نموده اند. وب سایت «XDA-Developers» هم این بسته که «کیت بازگشت» نام دارد را دریافت کرده و در یک ویدیوی کوتاه، محتویات آن را به نمایش کشیده است.

محتویات کیت بازگشت از این قرار است: دستکش، یک کیسه پلاستیکی برای قرار دادن موبایل در آن، و سپس ۳ جعبه مقوایی دیگر که درون هم قرار می گیرند. در این بین بخش داخلی بزرگترین جعبه، از الیاف سرامیکی توسعه یافته که در برابر حریق مقاوم است.

علت قرار گرفتن دستکش در کیت بازگشت این است که شاید الیاف سرامیکی برای برخی از کاربران حساسیت ایجاد کند. همچنین روی جعبه نوشته شده که نباید به شکل هوایی حمل گردد و راه یافتن آن به هواپیما ممنوع است.

تولید انبوه چنین جعبه ی ضد حریقی به هیچ عنوان ارزان نیست و همانگونه که در ویدیو هم اشاره می شود، هزینه سنگینی برای شرکت کره ای داشته اما در هر صورت، سامسونگ این کار را انجام داده تا مانع از آسیب دیدن کاربران شود.

The post appeared first on .

سامسونگ برای باز پس گیری نوت ۷ جعبه ضد حریق ارسال می کند