سامانه هوش مصنوعی MIT نحوه تشخیص چهره توسط انسان را آموخت

به نظر می رسد حداقل در حوزه بیولوژی محاسباتی، کامپیوترها به انسان نزدیک تر می شوند. تیمی از محققین دانشگاه MIT در مرکز مغز، ذهن و ماشین (CBMM) دریافتند سیستم طراحی شده از سوی آنها به ناگاه توانایی شناسایی و تشخیص چهره انسان را در حالات مختلف به دست آورده.

این دستاورد، نظریات پیشین در مورد تشخیص چهره توسط انسان ها را تأیید می کند که بر اساس تحقیقات MRI روی مغز به دست آمده بود.

این سیستم که هنوز نامی برایش انتخاب نشده، نوعی مدل محاسباتی در مورد نحوه تشخیص چهره توسط مغز انسان است که برای شناسایی نمونه های خاص در بین تعداد زیادی ورودی، طراحی شده و آموزش دیده. در این فرایند، سیستم نوعی مرحله پردازشی میانی را ابداع کرده که به درجه چرخش و زاویه چهره توجه دارد و نه جهت عکس.

به بیان ساده تر سیستم حتی در صورت چرخش تصویر چهره نیز قادر است عمل شناسایی را انجام دهد، مادامی که جهت چهره با نمونه اولیه مطابقت داشته باشد، وضعیتی که به آن «تقارن محوری» یا بازتابی می گویند.

این کشف از آن جهت جالب توجه است که نحوه شناسایی چهره توسط پیشوایان (نخستی سانان) را منعکس می سازد، به گونه ای که گویی سیستم توانسته چنین قابلیتی را در خود ایجاد کند. با این حال هنوز نمی توان به یقین در این مورد صحبت کرد.

سیستم یادگیری ماشینی مورد استفاده توسط محققین مورد بحث بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی طراحی شده، سیستمی که توسط غول های فناوری همچون مایکروسافت، گوگل و فیسبوک نیز به کار می رود. تمامی این شرکت ها تلاش دارند سیستم های تشخیص چهره را به سطحی فراتر از حال حاضر ارتقاء دهند.

The post appeared first on .

سامانه هوش مصنوعی MIT نحوه تشخیص چهره توسط انسان را آموخت