سال ۲۰۱۶ میلادی یک ثانیه بیشتر به طول خواهد انجامید

همه ما با مفهوم «سال کبیسه» آشنا هستیم، سالی که در آن آخرین ماه یک روز بیشتر از سال های دیگر ادامه می یابد تا از این طریق تقویم ها همواره دقیق باقی بمانند. اما ساعت ها نیز به چنین راهکاری برای دقیق ماندن احتیاج دارند. به همین دلیل است که مفهومی تحت عنوان «ثانیه کبیسه» تعریف شده تا در برخی سال ها یک ثانیه به ساعت ها افزوده شود.

آخرین بار روز ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۵ (۹ تیر ۹۴) بود که در سرتاسر دنیا یک ثانیه به ساعت ها افزوده شد. امسال نیز پیش از پایان سال جاری میلادی شاهد یک ثانیه کبیسه دیگر خواهیم بود.

ثانیه کبیسه از آن جهت اعمال می شود که به مرور زمان سرعت گردش زمین به دور خود در حال کندتر شدن است. دانشمندان معتقدند که زمین در بدو تولدش بسیار سریع تر به دور خود می گشته و طول شبانه روز آن در مجموع کمتر از ۶ ساعت بوده است.

در حال حاضر یک گردش کامل زمین به دور خود ۲۴ ساعت به طول می انجامد، اما این عدد کاملاً دقیق نیست و به مرور زمان در حال افزایش است، بنابراین برای حفظ دقت ساعت ها جهت انجام بسیاری از محاسبات اساسی، نیاز است تا آنها را با سرعت چرخش زمین هماهنگ سازیم.

ثانیه کبیسه امسال درست راس ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه روز ۳۱ دسامبر اضافه خواهد شد. به این ترتیب در لحظه تحویل سال میلادی، ساعت به جای ۰ و ۰ دقیقه و ۰ ثانیه روز ۱ ژانویه ۲۰۱۷، ۲۳ و ۵۹ دقیقه و ۶۰ ثانیه روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ را نشان خواهد داد.

The post appeared first on .

سال ۲۰۱۶ میلادی یک ثانیه بیشتر به طول خواهد انجامید