سازنده ی سری Gears of War، نسخه ی جدید Doom را خارق العاده خطاب کرد

سازنده و خالق سری بازی های معروف Gears of War یعنی Cliff Bleszinski، امروز در توییتر، نظر شخصی خود بعد از تجربه ی نسخه ی جدید عنوان Doom را به اشتراک گذاشت. ایشان از اتمسفر و جو اصلی بازی بسیار تعریف کردند و حسی که بعد از کار با اسلحه های مختلف در این عنوان به گیمر القا می شود را عالی توصیف کردند. Cliff Bleszinski در پایان هم اعلام کرد که Doom جدید، یک عنوان خارق العاده می باشد، اما تنها مشکلی که این نسخه و نسخه های قبلی این سری از آن رنج می برند را، تمرکز بسیار زیاد بر execution ها یا حرکات تمام کننده ای که همانند یک فینیشر، کار دشمن را یکسره می کنند (!) خطاب کرد. Bleszinski سال های سال است که در ساخت عناوین شوتر، مشغول به کار است و وقتی که او از یک شوتر تعریف کند، به نظر می رسد که آن بازی، حتما ارزش امتحان کردن را خواهد داشت.

سازنده ی سری Gears of War، نسخه ی جدید Doom را خارق العاده خطاب کرد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سازنده ی سری Gears of War، نسخه ی جدید Doom را خارق العاده خطاب کرد

سازنده و خالق سری بازی های معروف Gears of War یعنی Cliff Bleszinski، امروز در توییتر، نظر شخصی خود بعد از تجربه ی نسخه ی جدید عنوان Doom را به اشتراک گذاشت. ایشان از اتمسفر و جو اصلی بازی بسیار تعریف کردند و حسی که بعد از کار با اسلحه های مختلف در این عنوان به گیمر القا می شود را عالی توصیف کردند. Cliff Bleszinski در پایان هم اعلام کرد که Doom جدید، یک عنوان خارق العاده می باشد، اما تنها مشکلی که این نسخه و نسخه های قبلی این سری از آن رنج می برند را، تمرکز بسیار زیاد بر execution ها یا حرکات تمام کننده ای که همانند یک فینیشر، کار دشمن را یکسره می کنند (!) خطاب کرد. Bleszinski سال های سال است که در ساخت عناوین شوتر، مشغول به کار است و وقتی که او از یک شوتر تعریف کند، به نظر می رسد که آن بازی، حتما ارزش امتحان کردن را خواهد داشت.

سازنده ی سری Gears of War، نسخه ی جدید Doom را خارق العاده خطاب کرد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سازنده ی سری Gears of War، نسخه ی جدید Doom را خارق العاده خطاب کرد