سازنده عنوان Bulletstorm در حال کار بر روی یک شوتر AAA می باشد

People Can Fly، سازنده بازی های Bulletstorm و Gears of War: Judgment در حال ساخت یک عنوان شوتر AAA در کنار یک پروژه ی کوچکتر می باشد. این خبر توسط رئیس استدیو یعنی Sebastian Wojceichowski منتشر شده است. ایشان در مصاحبه ای با سایت Game Pressure اعلام کردند: “قبل از شروع به کار، شرایط را بررسی کردیم و از اوایل سال در حال کار بر روی بازی هستیم”. همچنین بهتر است اشاره کنیم که در ژوئن سال 2015 بود که People Can Fly از Epic Games به صورت رسمی جدا شد و به عنوان قسمتی از معامله این استدیو و Epic Games، امتیاز عنوان Bulletstorm به People Can Fly داده شد. لازم به ذکر است که People Can Fly عنوان Bulletstorm را برای شرکت ناشر بازی یعنی EA به عنوان بخشی از استدیوی Epic Games ساخته بود.

سازنده عنوان Bulletstorm در حال کار بر روی یک شوتر AAA می باشد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سازنده عنوان Bulletstorm در حال کار بر روی یک شوتر AAA می باشد

People Can Fly، سازنده بازی های Bulletstorm و Gears of War: Judgment در حال ساخت یک عنوان شوتر AAA در کنار یک پروژه ی کوچکتر می باشد. این خبر توسط رئیس استدیو یعنی Sebastian Wojceichowski منتشر شده است. ایشان در مصاحبه ای با سایت Game Pressure اعلام کردند: “قبل از شروع به کار، شرایط را بررسی کردیم و از اوایل سال در حال کار بر روی بازی هستیم”. همچنین بهتر است اشاره کنیم که در ژوئن سال 2015 بود که People Can Fly از Epic Games به صورت رسمی جدا شد و به عنوان قسمتی از معامله این استدیو و Epic Games، امتیاز عنوان Bulletstorm به People Can Fly داده شد. لازم به ذکر است که People Can Fly عنوان Bulletstorm را برای شرکت ناشر بازی یعنی EA به عنوان بخشی از استدیوی Epic Games ساخته بود.

سازنده عنوان Bulletstorm در حال کار بر روی یک شوتر AAA می باشد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سازنده عنوان Bulletstorm در حال کار بر روی یک شوتر AAA می باشد