سازمان ملل متحد اولین ماموریت فضایی خود را تا 5 سال دیگر آغاز می کند

بنابر اخبار انتشار یافته از کنگره بین المللی فضانوردی واقع در مکزیک، سازمان ملل متحد برنامه دارد اولین ماموریت فضایی خود را در سال 2021 و به کمک فضاپیمای Dream Chaser کمپانی Sierra Nevada آغاز نماید.

سازمان ملل متحد قصد دارد با این ماموریت، به کشورهای در حال توسعه ای کمک کند که برنامه های فضایی خاص خود را ندارند اما برای فرستادن محموله هایی به فضا آماده هستند. دفتر امور فضای بیرونی سازمان ملل متحد (یا به اختصار UNOOSA) از همکاری با کشورهای در حال توسعه برای ساخت ماده هایی که در فضا دچار فرسایش نمی شوند یا بررسی تغییرات آب و هوایی استقبال خواهد کرد.

سازمان ملل متحد می گوید که کشورهای در حال توسعه، اولویت بیشتری در همکاری روی این پروژه دارند اما تمام کشورهای عضو نیز می توانند در ماموریت مشارکت داشته باشند. محموله های مورد نیاز تا سال 2018 میلادی انتخاب خواهند شد و در سال 2021 میلادی، به مدار پایینی زمین فرستاده خواهند شد.

«سیمونتا دی پیپو» (Simonetta Di Pippo)، مدیر UNOOSA در بیانیه ای گفته است: «یکی از مسئولیت های اصلی UNOOSA، بهبود همکاری های صلح آمیز در فضای بیرونی است. من مفتخرم که بگویم یکی از راه های مد نظر UNOOSA برای دستیابی به این امر، همکاری با کمپانی Seirra Nevada و همکاری با تمام اعضای سازمان ملل متحد است؛ کشورهایی که بسیاری از آنها، به زیرساخت ها یا منابع مالی لازم برای آغاز برنامه فضایی مستقلی دسترسی ندارند.»

در نهایت باید افزود که UNOOSA در حال حاضر به دنبال جذب اسپانسر برای تامین هزینه های ماموریت خود است. ضمناً کشورهایی که محموله هایی را به فضا خواهند فرستاد، بسته به منابع مالی خود، باید بخشی از هزینه های مورد نیاز را بپردازند. هدف نهایی سازمان ملل متحد از این ماموریت، تبدیل کردن فضا به محیطی قابل اطمینان در راستای تحقیقات علمی از سوی کشورهایی است که قادر به دستیابی به آن نیستند.

The post appeared first on .

سازمان ملل متحد اولین ماموریت فضایی خود را تا 5 سال دیگر آغاز می کند

بنابر اخبار انتشار یافته از کنگره بین المللی فضانوردی واقع در مکزیک، سازمان ملل متحد برنامه دارد اولین ماموریت فضایی خود را در سال 2021 و به کمک فضاپیمای Dream Chaser کمپانی Sierra Nevada آغاز نماید.

سازمان ملل متحد قصد دارد با این ماموریت، به کشورهای در حال توسعه ای کمک کند که برنامه های فضایی خاص خود را ندارند اما برای فرستادن محموله هایی به فضا آماده هستند. دفتر امور فضای بیرونی سازمان ملل متحد (یا به اختصار UNOOSA) از همکاری با کشورهای در حال توسعه برای ساخت ماده هایی که در فضا دچار فرسایش نمی شوند یا بررسی تغییرات آب و هوایی استقبال خواهد کرد.

سازمان ملل متحد می گوید که کشورهای در حال توسعه، اولویت بیشتری در همکاری روی این پروژه دارند اما تمام کشورهای عضو نیز می توانند در ماموریت مشارکت داشته باشند. محموله های مورد نیاز تا سال 2018 میلادی انتخاب خواهند شد و در سال 2021 میلادی، به مدار پایینی زمین فرستاده خواهند شد.

«سیمونتا دی پیپو» (Simonetta Di Pippo)، مدیر UNOOSA در بیانیه ای گفته است: «یکی از مسئولیت های اصلی UNOOSA، بهبود همکاری های صلح آمیز در فضای بیرونی است. من مفتخرم که بگویم یکی از راه های مد نظر UNOOSA برای دستیابی به این امر، همکاری با کمپانی Seirra Nevada و همکاری با تمام اعضای سازمان ملل متحد است؛ کشورهایی که بسیاری از آنها، به زیرساخت ها یا منابع مالی لازم برای آغاز برنامه فضایی مستقلی دسترسی ندارند.»

در نهایت باید افزود که UNOOSA در حال حاضر به دنبال جذب اسپانسر برای تامین هزینه های ماموریت خود است. ضمناً کشورهایی که محموله هایی را به فضا خواهند فرستاد، بسته به منابع مالی خود، باید بخشی از هزینه های مورد نیاز را بپردازند. هدف نهایی سازمان ملل متحد از این ماموریت، تبدیل کردن فضا به محیطی قابل اطمینان در راستای تحقیقات علمی از سوی کشورهایی است که قادر به دستیابی به آن نیستند.

The post appeared first on .

سازمان ملل متحد اولین ماموریت فضایی خود را تا 5 سال دیگر آغاز می کند