ساخت باتری مقاومی که با 200 هزار بار شارژ سالم می ماند!

کاوشگران موفق به ساخت نسخه آزمایشی یک نوع باتری برای گوشی های هوشمند شده اند که تا دفعات بسیار زیادی می توان آن را شارژ نمود.

ساخت باتری مقاومی که با 200 هزار بار شارژ سالم می ماند!

(image)
کاوشگران موفق به ساخت نسخه آزمایشی یک نوع باتری برای گوشی های هوشمند شده اند که تا دفعات بسیار زیادی می توان آن را شارژ نمود.
ساخت باتری مقاومی که با 200 هزار بار شارژ سالم می ماند!