زی تی ای یک گوشی نوبیای جدید را به زودی معرفی می کند

کمپانی زی تی ای به تازگی پوستری را منتشر کرده که خبر از برگذاری یک رویداد جدید در تاریخ 17 اکتبر در چین می دهد.

زی تی ای یک گوشی نوبیای جدید را به زودی معرفی می کند

(image)
کمپانی زی تی ای به تازگی پوستری را منتشر کرده که خبر از برگذاری یک رویداد جدید در تاریخ 17 اکتبر در چین می دهد.
زی تی ای یک گوشی نوبیای جدید را به زودی معرفی می کند