زی تی ای و عرضه یک گوشی هوشمند با دو دوربین اصلی

کمپانی چینی زی تی ای به تازگی یک گوشی هوشمند جدید را در کشور آمریکا عرضه نموده است.

زی تی ای و عرضه یک گوشی هوشمند با دو دوربین اصلی

(image)
کمپانی چینی زی تی ای به تازگی یک گوشی هوشمند جدید را در کشور آمریکا عرضه نموده است.
زی تی ای و عرضه یک گوشی هوشمند با دو دوربین اصلی