زی تی ای و عرضه یک گوشی هوشمند ارزان با بدنه فلزی

امروزه داشتن بدنه فلزی و اسکنر اثر انگشت، دیگر ویژگی اصلی گوشی های بالارده و پرچمدار نیست.

زی تی ای و عرضه یک گوشی هوشمند ارزان با بدنه فلزی

(image)
امروزه داشتن بدنه فلزی و اسکنر اثر انگشت، دیگر ویژگی اصلی گوشی های بالارده و پرچمدار نیست.
زی تی ای و عرضه یک گوشی هوشمند ارزان با بدنه فلزی