زمان آغاز تخفیفات تابستانه استیم فاش شد

به گزارش، تاریخ آغاز تخفیفات تابستانه شبکه Steam توسط PayPal .

توجه داشته باشید که سرویس پرداخت «پی پال» سابقه دیرینه ای در فاش کردن تخفیفات استیم دارد؛ همانطور که تخفیفات پاییزه و زمستانه‌ی سال 2014 و 2015 هم توسط این کمپانی لیک شد. اکنون، تاریخ پیشنهادات تابستانه هم توسط توییتر بخش بریتانیایی «پی پال» به اشتراک گذاشته شده است.

“این رسمی است : تخفیفات بازی های استیم در 23 ژوئن (پنج شنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۵) آغاز می شود.”

پس با پس انداز بیشتر، خود را برای این زمان آماده کنید!

زمان آغاز تخفیفات تابستانه استیم فاش شد

(image)

به گزارش، تاریخ آغاز تخفیفات تابستانه شبکه Steam توسط PayPal .

توجه داشته باشید که سرویس پرداخت «پی پال» سابقه دیرینه ای در فاش کردن تخفیفات استیم دارد؛ همانطور که تخفیفات پاییزه و زمستانه‌ی سال 2014 و 2015 هم توسط این کمپانی لیک شد. اکنون، تاریخ پیشنهادات تابستانه هم توسط توییتر بخش بریتانیایی «پی پال» به اشتراک گذاشته شده است.

“این رسمی است : تخفیفات بازی های استیم در 23 ژوئن (پنج شنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۵) آغاز می شود.”

پس با پس انداز بیشتر، خود را برای این زمان آماده کنید!

زمان آغاز تخفیفات تابستانه استیم فاش شد