زباله فضایی بزرگی با نوشته های چینی در خاک میانمار سقوط کرده است

زباله های فضایی معمولاً هنگام برخورد با جو زمین سوخته و از بین می روند، اما اگر بیش از حد بزرگ باشند امکان دارد سقوط کرده و با سطح زمین برخورد نمایند.

این همان اتفاقی است که اخیراً در میانمار رخ داده و بر اساس گزارش های دریافتی، قطعات باقی مانده از ماهواره که روی خود نوشته های چینی دارد در خاک این کشور سقوط کرده است.

رسانه های میانمار گزارش می دهند این قطعه استوانه شکل با طول حدود 4.5 متر و قطر تقریباً یک متر در نزدیکی یکی از معادن یشم در این کشور با زمین برخورد کرده است.

البته بخشی که نوشته های چینی داشته کوچک تر بوده و روی خانه ای روستایی در نزدیکی معدن فرودآمده است، اما خوشبختانه هیچ یک صدمات جانی در پی نداشته اند.

در حال حاضر اطلاعیه رسمی در این زمینه وجود ندارد و دولت میانمار تحقیقات خود را برای یافتن جزئیات بیشتر در این زمینه ادامه می دهد.

اما کاربران همزمان در شبکه های اجتماعی به توصیف واقعه مشغول هستند، از جمله اینکه سقوط شئی فضایی صدای گوش خراشی ایجاد کرده و پس از برخورد با زمین، حدود 50 متر به هوا بلند شده است.

در پایان لازم است اشاره کنیم که سقوط زباله های فضایی گهگاه اتفاق می افتد و موضوع چندان تازه ای نیست، از جمله سال گذشته که اتفاق مشابهی در روسیه رخ داد و سر و صدای زیادی ایجاد کرد.

اما با این وجود باید توجه داشت که سقوط زباله های فضایی به هیچ عنوان کم خطر محسوب نمی شود و در صورت اتفاق افتادن در یک شهر پر جمعیت می تواند خسارات جانی و مالی قابل توجهی در پی داشته باشد.

The post appeared first on .

زباله فضایی بزرگی با نوشته های چینی در خاک میانمار سقوط کرده است

دانلود مستقیم تلگرام فارسی