ریبوت System Shock در اوایل سال 2018 برای کنسول PS4 عرضه می شود

استدیو Nightdive ریبوت بازی System Shock را درسال 2018 به کنسول PS4 می آورد.

کیک استارتر این بازی در اواخر ماه ژوئن شروع شد و هدف خود را ریبوت کردن بازی بجای ریمستر کردن آن قرار داد. در فاصله 16 روز مانده به اتمام زمان کیک استارتر، بازی بودجه 900.000 دلار را کسب نمود و در فاصله 7 روز مانده نیز، این عنوان مبلغ 1,076,273 دلار را جمع آوری کرد. تیم سازنده از اعضای سازنده بازی Fallout: New Vegas مانند کسانی از جمله Chris Avellone ،Jessica Johnson ،Kevin Manning و Dan Rubalcaba برای کار روی این پروزه درخواست کمک کرده اند. آقای Jason Fader کارگردان پروژه System Shock نیز قبلا روی بازی Fallout: New Vegas کار کرده است.

اضافه شدن کنسول PS4 با هدف بیشتر شدن بودجه بازی نبوده و به دلیل تشکر از حامیان این پروژه به پلتفرم های بازی افزوده شده است. عنوان System Shock در اواخر سال 2017 برای XBOX ONE و PC در دسترس خواهد بود و اگر مبلغ جمع آوری شده بازی به میزان 1.1 میلیون دلار برسد، بازی برای مک و لینوکس نیز به همراه پشتیبانی از قابلیت Razer Chroma عرضه خواهد شد.

ریبوت System Shock در اوایل سال 2018 برای کنسول PS4 عرضه می شود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ریبوت System Shock در اوایل سال 2018 برای کنسول PS4 عرضه می شود

استدیو Nightdive ریبوت بازی System Shock را درسال 2018 به کنسول PS4 می آورد.

کیک استارتر این بازی در اواخر ماه ژوئن شروع شد و هدف خود را ریبوت کردن بازی بجای ریمستر کردن آن قرار داد. در فاصله 16 روز مانده به اتمام زمان کیک استارتر، بازی بودجه 900.000 دلار را کسب نمود و در فاصله 7 روز مانده نیز، این عنوان مبلغ 1,076,273 دلار را جمع آوری کرد. تیم سازنده از اعضای سازنده بازی Fallout: New Vegas مانند کسانی از جمله Chris Avellone ،Jessica Johnson ،Kevin Manning و Dan Rubalcaba برای کار روی این پروزه درخواست کمک کرده اند. آقای Jason Fader کارگردان پروژه System Shock نیز قبلا روی بازی Fallout: New Vegas کار کرده است.

اضافه شدن کنسول PS4 با هدف بیشتر شدن بودجه بازی نبوده و به دلیل تشکر از حامیان این پروژه به پلتفرم های بازی افزوده شده است. عنوان System Shock در اواخر سال 2017 برای XBOX ONE و PC در دسترس خواهد بود و اگر مبلغ جمع آوری شده بازی به میزان 1.1 میلیون دلار برسد، بازی برای مک و لینوکس نیز به همراه پشتیبانی از قابلیت Razer Chroma عرضه خواهد شد.

ریبوت System Shock در اوایل سال 2018 برای کنسول PS4 عرضه می شود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ریبوت System Shock در اوایل سال 2018 برای کنسول PS4 عرضه می شود