رکورد شکنی تاریخی Pokemon GO

http://s3.img7.ir/ZY03i.jpg

به گزارش و به نقل از ، اپل تایید کرد که بازی Pokemon GO توانست بیشترین آمار دانلود هفته ی اول را نسبت به بقیه ی بازی ها کسب و رکورد شکنی کند. با اینحال اپل هنوز اعلام نکرده که کدام بازی در رتبه ی دوم قرار دارد یا اینکه دقیقا این بازی به چه تعداد دانلود شده است.

چیزهای زیادی می تواند موفقیت بی قید و شرط این بازی را تایید کند. اینکه Pokemon GO روزانه 21 میلیون کاربر فعال دارد و اینکه نینتندو اعلام کرد این بازی رکورد سهام توکیو را شکانده و مثال های دیگر موید این موضوع است. جدای از اینکه اپل تعداد دقیق دانلود های این بازی را اعلام نکرده است، تعداد کل دانلود ها (اندروید و IOS) توسط برنامه ی هوشمند سایت Sensor Tower شمارش شد که این میزان حدود 30 میلیون دانلود می باشد.(تا آخر تیرماه)

طبق آمار سایت Sensor Tower ، بازی Pokemon GO در هفته ی اول آغاز به کار خود حدود 10 میلیون بار دانلود شد و توانست از رقبایی مثل Clash Royale, Angry Birds 2 و Fallout Shelter پیشی بگیرد. این بازی هم اکنون در بیشتر مناطق قابل دسترس است.

رکورد شکنی تاریخی Pokemon GO

(image)

به گزارش و به نقل از ، اپل تایید کرد که بازی Pokemon GO توانست بیشترین آمار دانلود هفته ی اول را نسبت به بقیه ی بازی ها کسب و رکورد شکنی کند. با اینحال اپل هنوز اعلام نکرده که کدام بازی در رتبه ی دوم قرار دارد یا اینکه دقیقا این بازی به چه تعداد دانلود شده است.

چیزهای زیادی می تواند موفقیت بی قید و شرط این بازی را تایید کند. اینکه Pokemon GO روزانه 21 میلیون کاربر فعال دارد و اینکه نینتندو اعلام کرد این بازی رکورد سهام توکیو را شکانده و مثال های دیگر موید این موضوع است. جدای از اینکه اپل تعداد دقیق دانلود های این بازی را اعلام نکرده است، تعداد کل دانلود ها (اندروید و IOS) توسط برنامه ی هوشمند سایت Sensor Tower شمارش شد که این میزان حدود 30 میلیون دانلود می باشد.(تا آخر تیرماه)

طبق آمار سایت Sensor Tower ، بازی Pokemon GO در هفته ی اول آغاز به کار خود حدود 10 میلیون بار دانلود شد و توانست از رقبایی مثل Clash Royale, Angry Birds 2 و Fallout Shelter پیشی بگیرد. این بازی هم اکنون در بیشتر مناطق قابل دسترس است.

رکورد شکنی تاریخی Pokemon GO