رونمایی از لوگوی اینترنت نسل پنجم گوشی های هوشمند

موسسه 3GGP تایین کننده خط مشی و سیاست های مربوط به نسل های مختلف اینترنت اختصاصی گوشی های هوشمند می باشد.

رونمایی از لوگوی اینترنت نسل پنجم گوشی های هوشمند