روزیاتو: ۸ راهکار علمی برای افزایش اعتماد به نفس

شکی نیست که نداشتن اعتماد به نفس و جسارت منطقی، می تواند سبب شود برخی از فرصت های بسیار خوب را در زندگی از دست بدهیم. اما چگونه می توانیم اعتماد به نفس مان را افزایش دهیم و جسارت بیشتری به دست آوریم؟

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به همین مسئله، یعنی ۸ راهکار علمی موثر برای افزایش اعتماد به نفس پرداخته است و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورتیکه تمایل دارید از این راهکارها آگاه شوید سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۸ راهکار علمی برای افزایش اعتماد به نفس