روزیاتو: ۲۶ تصویر غیرقابل باور از کوچک ترین آپارتمان های جهان

این روزها شاهد آن هستیم که جمعیت کثیری به سمت کلان شهرها هجوم آورده اند تا از فرصت هایی که برای زندگی بهتر در آنها موجود است بیشترین بهره را ببرند. این هجوم افراد سبب گشته تا قیمت ملک در شهر های بزرگ روندی نجومی بگیرید و افراد کم بضاعت بعضاً در آپارتمان هایی بسیار کوچک تر از عرف زندگی نمایند. روزیاتو در یکی از مطالب جذاب خود مروری داشته است به شرایط زندگی و خانه هایی که این قشر در آنها سکنی گزیده اند که خواندن آن و مشاهده تصاویرش تامل برانگیز است. از شما دعوت به عمل می آوریم پست یاد شده را در صورت تمایل مطالعه بفرمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۲۶ تصویر غیرقابل باور از کوچک ترین آپارتمان های جهان

این روزها شاهد آن هستیم که جمعیت کثیری به سمت کلان شهرها هجوم آورده اند تا از فرصت هایی که برای زندگی بهتر در آنها موجود است بیشترین بهره را ببرند. این هجوم افراد سبب گشته تا قیمت ملک در شهر های بزرگ روندی نجومی بگیرید و افراد کم بضاعت بعضاً در آپارتمان هایی بسیار کوچک تر از عرف زندگی نمایند. روزیاتو در یکی از مطالب جذاب خود مروری داشته است به شرایط زندگی و خانه هایی که این قشر در آنها سکنی گزیده اند که خواندن آن و مشاهده تصاویرش تامل برانگیز است. از شما دعوت به عمل می آوریم پست یاد شده را در صورت تمایل مطالعه بفرمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۲۶ تصویر غیرقابل باور از کوچک ترین آپارتمان های جهان