روزیاتو: ۱۴ نمونه از تاثیر گذارترین تبلیغاتی که علیه سیگار کشیدن انجام شده است

تقریباً همگان می دانند که سیگار چه مضراتی دارد و چه آسیب هایی را در طولانی مدت به سلامت بدن انسان می رساند، اما با این وجود افراد کماکان به مصرف دخانیات ادامه می دهند و از همین رو نهاد های مختلف به صورت مداوم و با راهکارهای گوناگون کوشش می کنند تا با آگاه سازی جامعه میزان مصرف دخانیات در آن را کاهش دهند.

در همین راستا روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود نگاهی داشته به برخی از تبلیغات هوشمندانه ای که در کشورهای گوناگون بر علیه سیگار کشیدن منتشر شده اند. اگر تمایل دارید این پیام های جالب و موثر را مشاهده نمایید، توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۴ نمونه از تاثیر گذارترین تبلیغاتی که علیه سیگار کشیدن انجام شده است