روزیاتو: ۱۰ ویژگی انسانی که باور نمی کنید ژنتیکی باشند

این روزها تقریباً اکثر افراد به این موضوع آگاه هستند که بسیاری از ویژگی های ظاهری خود مانند رنگ چشم و پوست، قد و… را از والدین شان به ارث برده اند. اما ویژگی های دیگری مانند میزان کلسترول خون، محبوبیت و… نیز هستند که از پدر و مادر یا دیگر اقوام مان به ما رسیده اند و البته کمتر کسی آگاه است که این موارد به صورت ژنتیکی در وجودش نهادینه شده اند.

روزیاتو در یکی از مطالب اخیرش به تعدادی از مهم ترینِ این ویژگی ها پرداخته و اگر تمایل دارید در این زمینه اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۰ ویژگی انسانی که باور نمی کنید ژنتیکی باشند