روزیاتو: ۱۰ آزمایش فوق العاده عجیبی که تاکنون بر روی حیوانات انجام شده است

یکی از راه های اصلی برای پی بردن به حقایق علمی-پزشکی جدید و یا محقق نمودن کشف های تازه انجام آزمایش روی حیوانات است. اما گاه برخی از این دست آزمایش ها به قدری عجیب هستند که هر فردی را می توانند متحیر و متعجب سازند.

در همین راستا روزیاتو در یکی از پست های اخیرش به ۱۰ مورد از عجیب ترین آزمایش هایی پرداخته که تا به حال روی حیوانات انجام شده اند و اگر شما نیز تمایل دارید در مورد این آزمایشات بیشتر بدانید، توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی زده و آن را از نظر بگذرانید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ۱۰ آزمایش فوق العاده عجیبی که تاکنون بر روی حیوانات انجام شده است