روزیاتو: گزارش کامل مراسم جوایز Emmy سال ۲۰۱۶

جایزه امی (موسوم به Emmy Award) رویدادی است که در ایالات متحده و از سال ۱۹۴۹ برگزار می شود. طی این مراسم برترین تولیدات تلویزیونی در طول سال برگزیده شده و مورد تحسین واقع می گردند؛ از همین رو بسیاری از افراد رویداد یاد شده را معادل اسکار برنامه های تلویزیونی نیز می دانند.

مراسم مورد بحث امسال هم طبق شیوه ی مرسوم خود برگزار شده و روزیاتو در گزارشی جامع به برندگان آن پرداخته است. اگر می خواهید بدانید در امی ۲۰۱۶ چه کسانی جوایز را نصیب خود کرده اند به شما توصیه می کنیم گزارش یاد شده را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: گزارش کامل مراسم جوایز Emmy سال ۲۰۱۶

جایزه امی (موسوم به Emmy Award) رویدادی است که در ایالات متحده و از سال ۱۹۴۹ برگزار می شود. طی این مراسم برترین تولیدات تلویزیونی در طول سال برگزیده شده و مورد تحسین واقع می گردند؛ از همین رو بسیاری از افراد رویداد یاد شده را معادل اسکار برنامه های تلویزیونی نیز می دانند.

مراسم مورد بحث امسال هم طبق شیوه ی مرسوم خود برگزار شده و روزیاتو در گزارشی جامع به برندگان آن پرداخته است. اگر می خواهید بدانید در امی ۲۰۱۶ چه کسانی جوایز را نصیب خود کرده اند به شما توصیه می کنیم گزارش یاد شده را از دست ندهید.

The post appeared first on .

روزیاتو: گزارش کامل مراسم جوایز Emmy سال ۲۰۱۶