روزیاتو: چگونه مکعب روبیک را حل کنیم؟

مکعب روبیک از جمله سرگرمی هایی محسوب می شود که حل کردن آن در ذهن بسیاری غیر ممکن جلوه می کند. در همین راستا روزیاتو در یکی از مطالب اخیر خود به الگوها و مواردی پرداخته که در حل کردن و به سرانجام رساندن این مکعب ظاهراً پیچیده بسیار موثر هستند.

اگر تمایل دارید از راهکارهای یاد شده آگاه شده و آنها را فرا بگیرید، توصیه می کنیم سری به این پست خواندنی زده و آن را مطالعه نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چگونه مکعب روبیک را حل کنیم؟