روزیاتو: چهره ها و شخصیت های معروفی که باور نمی کنید هم سن باشند

کاملا بدیهی است چهره های سرشناس و ستاره های هنری، ورزشی یا مدل ها به دلیل شغل و شهرتی که دارند، همیشه به وضعیت ظاهری خود رسیدگی کرده و با چهره ای زیبا در مجامع عمومی و مراسم ها حضور پیدا می کنند. اما شاید برایتان جالب باشد بدانید که برخی از آنها بسیار جوان تر از سن خود به نظر می رسند و وقتی صورتشان را با کسی که سن مشابهی دارد مقایسه می کنید، احتمالا باورتان نخواهد شد که این دو نفر هم سن هستند.

در همین راستا روزیاتو صورت بیش از ۴۰ شخصیت شناخته شده را که دارای سن مشابه هستند کنار هم قرار داده تا بتوان چنین قیاسی را به شکلی ساده تر انجام داد؛ مقایسه ای که البته در برخی موارد می تواند بسیار هم تعجب برانگیز باشد.

از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این پست خواندنی و مصور بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چهره ها و شخصیت های معروفی که باور نمی کنید هم سن باشند

کاملا بدیهی است چهره های سرشناس و ستاره های هنری، ورزشی یا مدل ها به دلیل شغل و شهرتی که دارند، همیشه به وضعیت ظاهری خود رسیدگی کرده و با چهره ای زیبا در مجامع عمومی و مراسم ها حضور پیدا می کنند. اما شاید برایتان جالب باشد بدانید که برخی از آنها بسیار جوان تر از سن خود به نظر می رسند و وقتی صورتشان را با کسی که سن مشابهی دارد مقایسه می کنید، احتمالا باورتان نخواهد شد که این دو نفر هم سن هستند.

در همین راستا روزیاتو صورت بیش از ۴۰ شخصیت شناخته شده را که دارای سن مشابه هستند کنار هم قرار داده تا بتوان چنین قیاسی را به شکلی ساده تر انجام داد؛ مقایسه ای که البته در برخی موارد می تواند بسیار هم تعجب برانگیز باشد.

از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این پست خواندنی و مصور بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چهره ها و شخصیت های معروفی که باور نمی کنید هم سن باشند